Błękitny banan, Ländle i jubileusz – 3 ciekawostki o Badenii-Wirtembergii

Błękitny Banan to nazwa zurbanizowanego obszaru w Europie, który rozciąga się od południowej Anglii przez Belgię, Holandię, południowo-zachodnie Niemcy (m.in. Badenię-Wirtembergię) po północne Włochy. Określenie to zdefiniował francuski geograf, Roger Brunet, mając na myśli euroregion, dla którego wspólne jest: wysoki stopień urbanizacji, industrializacji, duża gęstość zaludnienia, ponadto występowanie wielu ośrodków przemysłu, nauki, finansów, innowacji technologicznych i kultury. Jest to region charakteryzujący się dzisiaj wyjątkową na skalę europejską dynamiką rozwoju. Więcej o tym można przeczytać w artykule Newsweeka na tej stronie.

Ländle – tak mieszkańcy Badenii-Wirtembergii zdrobniale określają swój kraj, używając dialektu alemańskiego. W 1999 roku Badenia-Wirtembergia rozpoczęła kampanię kulturową pod autoironicznym sloganem „Wir können alles. Außer Hochdeutsch.” (Potrafimy wszystko. Poza literackim niemieckim.) Hasło to pojawiało się w telewizyjnych spotach, na naklejkach, pocztówkach i pamiątkowych akcesoriach. Ciekawostką jest, że agencja reklamowa Scholz & Friends wymyśliła ten slogan dla Saksonii, która jednak zrezygnowała z jego użycia. Po więcej informacji zobacz stronę www.bw-jetzt.de.

25 kwietnia 2012 roku Badenia-Wirtembergia obchodziła okrągły jubileusz 60 lat powstania kraju związkowego. Jedną z wielu stron internetowych, które powstały z tej okazji jest „LeoBW” (Landeskundliches Informationssystem Baden-Würtemberg). Zgromadzone na niej zostały dokumenty, biografie, zdjęcia eksponatów muzealnych w wersji online, dotyczące historii kraju. www.leo-bw.de/

Napisz odpowiedź

Twój adres e-mail nie będzie opublikowany.